Kapler i Poniatowski - Kancelaria Biegłych Rewidentów

Menu     Audyt i doradztwo podatkowe  
   

 

 

ZAKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OBEJMUJE BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH oraz:

  • audyt podatkowy,

  • sprawowanie nadzoru nad księgowością,

  • dokonywanie przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych,

  • doradztwo podatkowe

  • prowadzenie analiz ekonomicznych
ZAPEWNIAMY :

  • PROFESJONALIZM w prowadzonej działalności

  • badanie sprawozdań WYŁĄCZNIE przez BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  • zachowanie TAJEMNICY uzyskanych w trakcie badania informacji
Home
 
Zakres usług
 
Uprawnienia
 
  Kontakt
Home |Zakres usług | Uprawnienia | Sprawozdanie Spółki wg art. 88 U o BR | Kontakt
 

designed by aLIK